Kórházi orvos, háziorvos által javasolt otthoni szakápolás

Kórházi orvos, illetve háziorvos által javasolt otthoni szakápolás

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS CÉLJA, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus, szakszerű ellátásban részesüljön. Az otthonápolás legfontosabb kritériuma, hogy annak fekvőbeteg ellátást kell kiváltania, vagy lerövidítenie!

Mielőtt a hosszú távú ápoló megbízása mellett döntene, érdemes végig gondolni, hogy egy kórházban töltött idő (baleset, műtét) utáni, a lábadozás idejére korlátozódó ápolást szeretnének, vagy egy hosszabb távú, akár az élet végéig tartó ápolásra kell felkészülni.

Amennyiben rehabilitációs folyamatról beszélünk, illetve szakápolást is igénylő otthoni ellátásról, az alábbi lehetőségeknek mindenképp érdemes utána nézni, és lehetőség szerint élni vele.

AZ IGÉNYBE VÉTEL FELTÉTELE TEHÁT: ha a beteg egészségügyi  állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokkal, és azt a beteg kezelőorvosa elrendeli!

A szakápolást elrendelheti a háziorvos saját kezdeményezésére, vagy intézeti zárójelentés alapján, illetve a járóbeteg vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa.

Intézeti zárójelentésen akkor javasolható szakápolás, ha az intézet – a háziorvos előzetes értesítése mellett – előzetesen lekötötte a biztosított (beteg) részére a szakápolást. (Egy napos sebészeti beavatkozással összefüggésben nem rendelhető el otthoni szakápolás!)

Az elrendelt tevékenység lehet szakápolás, vagy szakirányú terápiás szolgáltatás (pl.: gyógytorna, logopédia, fizioterápia). Ez utóbbit (pl. a gyógytornát) kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező szakorvos, vagy – írásos javaslatára – a háziorvos rendelheti el egy jogszabály által meghatározott formanyomtatványon.

Az OEP-finanszírozás további feltétele (vagyis, hogy a betegnek nem kell fizetnie), hogy mind az elrendelő orvos, mind pedig az ellátást nyújtó ápoló vagy ápolási szolgáltató szerződéses jogviszonyban álljon az Egészségbiztosítóval (tehát pl. magánorvos nem rendelhet el otthoni szakápolást).

A beteg számára TÉRÍTÉSMENTESEN nyújtott szakápolás minimum fél órás, de 3 órát meg nem haladó vizit, melyet a beteg egyszerre csak egy szolgáltatónál vehet igénybe ingyenesen (erről az ápolás megkezdése előtt az elrendelő lapon nyilatkoznia is kell a betegnek- ez fontos!)

A szakápolási tevékenységek egyszerre 14 vizitre rendelhetők el, melyek – az ellátás kezdetétől számított 1 éven belül, ismételt orvosi vizsgálat alapján – további 3 alkalommal megismételhetők (tehát adott betegség esetében az ellátást megkezdésétől számított 1 év alatt maximum 56 vizit jár ingyenesen)!

Szakirányú rehabilitációs tevékenységek (pl. gyógytorna) – legfeljebb 2 hónapos időtartamú kúránként – legfeljebb 28 vizitre rendelhetők el, amelyek az ellátás kezdetétől számított 1 éven belül (ugyanazon betegség esetén) egy alkalommal újabb 28 vizit erejéig megismételhetők.

Lehetőség van a szakápolás „meghosszabbítására” is amennyiben a beteg állapota ezt szükségessé teszi, de ezt külön kérni kell az Egészségbiztosítónál. Ilyen esetben a Biztosító orvosa helyszíni betegvizsgálattal állapítja meg az engedélyezett további vizitszámot!

Az, hogy „hányszor jön ki” az ápoló és „mit csinál”, az nyilván a betegségtől függ, és az ápolást elrendelő orvos írja elő neki, hogy mit és milyen gyakorisággal (pl. naponta, vagy hetente, vagy 2 naponta, stb.) kell elvégeznie!