Temetési ügyintézés

Temetési ügyintézés

Életünknek legnehezebb napjait éljük, amikor szeretett hozzátartozónkat elveszítjük.

A család valamelyik tagjának ebben a nagyon nehéz időszakban kell felvállalnia a temetés intézését, amihez igyekszünk néhány hasznos információt adni.
Temetés ügyintézéskor a temettető hozzátartozó egyik legfontosabb feladata a halott-vizsgálati bizonyítvány és a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése.

Sok temetkezési vállalkozás díjmentes ügyintézés keretében magára vállalja a halott-vizsgálati bizonyítvány és a halotti anyakönyvi kivonat beszerzését is, ami nagy könnyebbség a hozzátartozónak.

Ha mégis mi magunk szeretnénk mindent intézni, az alábbiakat érdemes figyelembe venni.

Halálesetnél a halál helye szerinti önkormányzat anyakönyvi osztálya az illetékes, tehát nem az elhunyt, vagy a temettető lakóhelye számít. A haláleset hivatalos bejelentése az anyakönyvvezetőnél történik. Az ügyintézés során jussunk el addig, hogy az anyakönyvvezető lebélyegezze a halott-vizsgálati bizonyítványon a temettető példányát. Ezzel már megrendelhetjük a temetést.
(A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása gyakran 30 napig is eltart, de annak megléte nem feltétele a temetésnek)

A temetés intézéséhez szükséges iratok:

  • halott-vizsgálati bizonyítvány és statisztikai lap
  • az elhunyt személyi igazolványa és lakcímkártyája (ha van külön)
  • születési anyakönyvi kivonat
  • a családi állapotot igazoló irat:
    a) ha házas az elhunyt: a házassági anyakönyvi kivonat
    b) ha elvált: a válásról szóló bírósági végzés
    c) ha özvegy: az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

A legfontosabb irat, tehát a halott-vizsgálati bizonyítvány, amit az egészségügyi intézmény állít ki és általában a kórházi patológián veheti át a család, vagy otthoni halálesetnél a halál beálltát megállapító orvos tölti ki és ennek birtokában már el lehet kezdeni a temetés intézését.

statisztikai lapot is a patológián állítják ki a személyi igazolvány, lakcímkártya és a temettető által szolgáltatott adatok alapján, ha egészségügyi intézményben történt a haláleset. Kérdezni fogják többek közt az elhunyt legmagasabb iskolai végzettségét, hogy nyugdíjas volt-e, illetve alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgozott-e, az utolsó foglalkozását, élő és esetleg elhunyt gyermekeinek számát, a temetés pontos helyét és módját (hagyományos koporsós, szórásos, urnás, stb). Ha nem egészségügyi intézményben halt meg az illető, ez a statisztikai lap az anyakönyvvezetőnél szerezhető be.

Az elhunyt személyi igazolványával és lakcímkártyájával nem szokott gond lenni, de kérni fogják az elhunyt születési anyakönyvi kivonatát is, ami sokszor nincs meg. Fontos tudni, hogy ennek hiányában is le lehet adni a halotti anyakönyvi kivonat iránti kérelmet az anyakönyvvezetőnél, mert ő hivatalból beszerzi a születés helyéről a hiányzó születési anyakönyvi kivonatban szereplő adatokat és ez alapján állítja ki a halottit. Ilyenkor nem fog új születési anyakönyvi kivonatot kiállítani papír alapon, az adatkérés egy központi online rendszeren keresztül, az anyakönyvvezetők között zajlik. Előfordulhat, hogy az anyakönyvvezető elküldi a családot azzal, hogy szerezzék be ők a másolatot, de ez nem elvárható, hiszen előfordulhat, hogy több száz kilométert kell hozzá utazni. Ne hagyják elküldeni magukat, hiszen a jogszabályok szerint hivatali ügyintézés során nem kérhető az ügyféltől olyan adat, ami a központi nyilvántartásokban elérhető!

A családi állapot igazolásával szokott lenni a legtöbb probléma. Ha esetleg nincs meg a házassági anyakönyvi kivonat, vagy az özvegységet igazoló, házastársi halotti anyakönyvi kivonat, akkor is beadhatjuk a kérelmünket, de ahhoz, hogy  – a hiányzó születési anyakönyvhöz hasonlóan – az anyakönyvvezető beszerezhesse hivatalos helyről az adatokat (hiszen okmánnyal ilyenkor nem igazolható, amit az ügyfél állít), valamilyen támpontot kell adnunk neki, hogy merre induljon. Kérdezni fogja, hogy hol történt a házasságkötés (Budapest esetében a kerületet is) és mikor. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a lehető legpontosabban adjuk meg az adatokat, kérdezzünk körben a rokonság körében, hogy ki mire emlékszik! Ugyanez igaz a hiányzó válási papírok esetében is. Fontos megadni, hogy mikor és hol történhetett a válás, vagy legalább a házasságkötés. Szerencsés esetben a házassági anyakönyvi kivonaton feltüntették a válás időpontját, helyét, a határozat számát és akkor elegendő azt bemutatni, ha az rendelkezésre áll.

Ha esetleg több iratunk is hiányzik és a benne szereplő adatokkal kapcsolatban semmire sem emlékszünk, akkor is be kell vennie a kérelmet az anyakönyvvezetőnek és legjobb tudása szerint fel kell kutatnia a hiányzó adatokat. Ez nagyon sokáig elhúzódhat. Alap esetben 30 napjuk van a halotti anyakönyvi kivonat kiállítására, de ez a határidő meghosszabbítható indokolt esetben, például ha ezen a határidőn belül nem sikerült a megfelelő adatokhoz jutni a születés, házasságkötés, vagy válás helyéről.

A fentiekből látszik, hogy elég sok a hivatalos intéznivaló, egy olyan nehéz lelki helyzetben, amikor elvesztettük a hozzátartozónkat.
Ezért érdemes legalább részben igénybe venni temetkezési vállalkozót, – még ha nem is olcsó – aki leveszi a terhek egy részét és járatos az ilyenkor szükséges iratok beszerzésében.

A temető, illetve a temetés módjának a kiválasztása sokszor már előre meghatározott, amennyiben már meglévő sírhelyre, urna helyre történik elhunyt hozzátartozónk végső nyughelyre helyezése. Ilyenkor fel kell keresni az adott temető vagy urnatemető (templom) irodáját. Vigyük magunkkal a sírhelyre, urnahelyre vonatkozó iratokat. Ha nincs meg, név alapján a temetői nyilvántartásban meg fogják keresni. Az irodai nyitva-tartásról érdemes előzetesen tájékozódni telefonon vagy interneten.

Előfordulhat, hogy nincs kiválasztott temetési helyszín, illetve temetési mód ekkor az interneten lehet némi információhoz jutni, de részletes tájékoztatást általában csak a konkrét temetőben, vagy urnatemető helyén lehet kapni.